KENNIS

Kennis

Green Dino hecht grote waarde aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. De samenwerkingen met universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten zijn gericht op het valideren en verbeteren van bestaande simulatieproducten en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Door kennisuitwisseling met onafhankelijke partijen worden de effectiviteit en duurzaamheid van de simulatieproducten verbeterd. Door validatie van de simulatieproducten wordt de betrouwbaarheid objectief vastgesteld.

FOCOM

De food choice simulator is een nieuwe methode om winkelgedrag te meten in een interactieve virtuele winkel. De food choice simulator meet aandacht, prikkels (arousal), emotionele reacties en welke producten er bekeken zijn, door het gebruik van gezichtsherkenning, blik volgen (gaze tracking), hersenactiviteit en fysiologische reacties. Met deze combinatie van verschillende maatregelen kun je geautomatiseerd een consumenten attitude ten opzichte van producten meten. Het meten van tijd-ruimte gedrag kun je doen in een virtuele shop. Een virtuele shop omgeving kun je 1 op 1 gebruiken met een echte winkel. Het uittesten van schappenplannen, nudging, prijseffecten, verpakkingen is zo goedkoop te testen. Bezoek de website van Focom

BriteN

In 2016 is het onderzoeksproject BriteN gestart. Samen met het Donders instituut ontwikkelt Green Dino een simulatie game voor het toetsen en trainen van de ontwikkeling van ruimtelijke oriëntatie bij kinderen. Het doel is de functionaliteit van nutritionele ingrediënten m.b.t. cognitieve en metabole ontwikkeling te kunnen volgen.

Donro

Een systeem waarbij we het directe effect van nudges op individuele consumenten kunnen meten en waarbij ook nog veranderingen in voedselkeuzegedrag vastgesteld kunnen worden, kan retailers en cateraars veel tijd en geld besparen. Voor valide voorspellingen is het belangrijk om in een zo realistisch mogelijke omgeving te testen. Bezoek de website van Donro

Advice

De mentale werklast van chauffeurs wordt gekwantificeerd bij verschillende verkeerssituaties en bij verschillende soorten bestuurders als voorzichtige ouderen, risiconemende jongeren, etc. Deze gegevens vormen de input voor de toekomstige supportsystemen. Lees hier meer over...

DriveLab

Deze tool helpt onderzoekers het rijgedrag en de invloed van rij- ondersteunende systemen (ADAS) op gedrag en uitvoering te begrijpen. Ook het evalueren van mens machine interactie ontwerpen is mogelijk. De setup bestaat uit een simulator van Green Dino aangevuld met high end componenten zoals een eye tracker.

DriveLab is ontwikkeld met Noldus, Smart Eye, Delft University en HAN University of Applied Sciences.

Holland Robotics Logistiek

De maatschappij verandert in een rap tempo. De eisen op het gebied van duurzaamheid, ergonomisch- en veilig werken nemen steeds meer toe. Ook hebben het groeiend aandeel van e-commerce, met steeds meer eisen op het gebied van personificatie en traceability, en de vergrijzing en het toenemende personeelstekort meer en meer impact op bedrijven. Dit vraagt om een andere manier van werken waarbij de inzet van robotica essentieel zal zijn in de toekomst.

Holland Robotics is daarom een het project Holland Robots Logistiek gestart. In dit project gaan ondernemingen uit de roboticasector, diverse en diverse opleidings- en kennisinstellingen  intensief samenwerken om gezamenlijk demo- en technologieoplossingen te ontwikkelen voor de logistieke sector.

Samen bouwen
Het project is niet alleen gericht op de ontwikkeling van nieuwe roboticatechnologie en -toepassingen. Ook het vormen van een sterke roboticacommunity behoort tot de projectdoelen, zodat Nederland in de toekomt een rol op wereldniveau gaat en blijft spelen op het gebied van robotica.

Meer weten?
We komen graag in contact met potentiële partners, gebruikers, toeleveranciers en beleidsmakers die kennis willen maken met de mogelijkheden en toepassingen van robotica. Voor in de logistiek, maar ook in andere toepassingsgebieden.

Heeft u interesse in het project en wilt u meer weten? Neem contact op met Thijs Dorssers; manager Holland Robotics via thijs.dorssers@hollandrobotics.com

Projectduur
Het project is gestart op 1-1-2020 en heeft een looptijd tot maart 2023.

Projectparters
Logistiek

RUVU, Probotics AGV Systems, Green Dino, UNIT040, DEMCON, Concept Robotics, PinXact B.V., VinciTech B.V., VDL ETG Project, Fontys, KennisDC Logistiek, Maastricht University, TU/eindhoven, Avans Hogeschool, Tilburg University, TomTom, IM Efficiency, Accerion, PostNL, Space53, MindLabs

Meer over de projecten

Achtergrond
Dat Nederland gebaat is bij de oprichting van een innovatie ecosysteem rondom robotica blijkt wel uit het rapport ‘Kansen voor de Nederlandse Robotica’ in 2017, geschreven door Berenschot in opdracht van Holland Robotics (clusterorganisatie van High Tech NL), en de diverse roadmapsessies in 2018. In 2019 beloven meerdere organisaties hun kennis en kunde met elkaar te delen om gezamenlijk een koploperspositie te bewerkstelligen voor Nederland in de robotica. Samen dienen ze medio 2019, twee subsidieaanvragen in bij het OP Zuid-programma. Beide projecten zijn inmiddels gehonoreerd en zijn per 1 januari 2020 gestart.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), OP-Zuid, Provincie Noord Brabant, Provincie Limburg en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.