Nieuws

Het Center for Human Drug Research, CHDR,  gebruikt sinds 2014 rijsimulatoren van Green Dino voor medicijnstudies. Vanwege de groei van onderzoeken naar de effecten van medicijnen op rijvaardigheid heeft CHDR 4 nieuwe simulatoren bij Green Dino aangeschaft.

De effecten van medicijngebruik op rijvaardigheden worden door het CHDR klinisch getest. In 2014 heeft CHDR als eerste een validatiestudie uitgevoerd om vast te stellen of de simulator een geschikt alternatief is voor het rijden op de weg in een echte auto. De studie werd uitgevoerd door het inspuiten van alcohol bij proefpersonen. De resultaten waren positief en toonden o.a. aan dat de wettelijke norm van 0.5g/L alcohol een goede grens is. Bij een hoger percentage neemt de rijvaardigheid aantoonbaar af. De veiligheidsscore die Green Dino ontwikkeld heeft bleek een betrouwbare indicator voor de afname van rijvaardigheid. Deze validatie toont wederom aan dat onze rijsimulator geschikt is voor (wetenschappelijk)onderzoek. Klik hier voor de informatiebrochure van CHDR.

Ga terug