Nieuws

VVN en Green Dino hebben op de Horecava beurs in de RAI Amsterdam aandacht gevraagd voor het rijden onder invloed van drank. In 2018 waren er 36 dodelijke ongevallen en in oktober 2019 stond de teller op 29. Ieder slachtoffer is er één teveel.

De simulator laat bezoekers van de beurs ervaren welk effect alcohol op de rijstijl en het gedrag heeft en hoe gevaarlijk het is om onder invloed van drank in de auto te stappen. De verkeersveiligheidsorganisatie heeft daarnaast ook speciale brillen die dronkenschap nabootsen en onderwerpt bezoekers aan een vrijwillige blaastest.

“Onze activiteiten op de beurs geven een realistisch beeld over wat alcohol met rijgedrag en het reactievermogen doet. We houden mensen als het ware een spiegel voor. Dit draagt bij aan bewustwording zodat minder mensen met een borrel op de auto in stappen en daardoor wordt het verkeer veiliger. En daarnaast is het natuurlijk heel bijzonder om in zo’n simulator te zitten” vertelt Marcel Kwant van Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast is het natuurlijk heel bijzonder om in zo’n simulator te zitten” vertelt Marcel Kwant van Veilig Verkeer

https://vvn.nl/rijsimulator

 

Ga terug