Nieuws

Op verzoek van district OOST6 heeft BOGO een scholingsprogramma ontwikkeld in het kader van vakbekwaam worden. De rijsimulator is een belangrijk onderdeel van het scholingsprogramma en vormt de brug tussen theorie en praktijk. Samen met Green Dino heeft BOGO scenarios ontwikkeld voor vakbekwaam worden. De simulatoroefeningen worden uitgevoerd voordat de chauffeur op de weg met prioriteit mag gaan rijden.

De aanleiding voor BOGO om de rijsimulator van Green Dino te gaan gebruiken in de opleiding van brandweer chauffeurs was een grootschalig onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). In dit onderzoek werden 4 simulatoren van Green Dino gebruikt om vast te stellen hoe chauffeurs hun theoretische kennis in de praktijk toepassen. Eén van de opvallende resultaten is dat chauffeurs die op de weg betrokken waren bij een ongeval zich beter aan de verkeersregels houden en minder ongelukken veroorzaken op de rijsimulator. Het zelf meemaken van ongevallen blijkt een belangrijke leerwaarde te hebben. Ook andere studies laten dit zien. De scenarios uit het IFV onderzoek vormen mede daarom de basis voor de Leergang Brandweerchauffeur. Klik hier om het rapport 'De vakbekwaamheid van voorrangsvoertuigbestuurders' te downloaden.

Ga terug