Account Verwijderen

Om uw account en gekoppelde email adres to laten verwijderen voor de Oversteekspel App kun u ons een email sturen via "oversteekspel@greendino.nl" met de titel "Account verwijderen" met hierin het email adres van de account die u graag zou willen laten verwijderen. Na het verwijderen van uw gegevens sturen wij een email terug ter bevestiging.

Account Removal

To remove your Oversteekspel App account and email address, you can send an email to "oversteekspel@greendino.nl" with the title 'Remove Account'. Give us the email address you want to be removed. We will make sure the account and the email address are removed and send a confirmation email when this has been done.

Oversteekspel

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greendino.oversteekspel