KENNIS

Kennis

Green Dino hecht grote waarde aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. De samenwerkingen met universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten zijn gericht op het valideren en verbeteren van bestaande simulatieproducten en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Door kennisuitwisseling met onafhankelijke partijen worden de effectiviteit en duurzaamheid van de simulatieproducten verbeterd. Door validatie van de simulatieproducten wordt de betrouwbaarheid objectief vastgesteld.

FOCOM

De food choice simulator is een nieuwe methode om winkelgedrag te meten in een interactieve virtuele winkel. De food choice simulator meet aandacht, prikkels (arousal), emotionele reacties en welke producten er bekeken zijn, door het gebruik van gezichtsherkenning, blik volgen (gaze tracking), hersenactiviteit en fysiologische reacties. Met deze combinatie van verschillende maatregelen kun je geautomatiseerd een consumenten attitude ten opzichte van producten meten. Het meten van tijd-ruimte gedrag kun je doen in een virtuele shop. Een virtuele shop omgeving kun je 1 op 1 gebruiken met een echte winkel. Het uittesten van schappenplannen, nudging, prijseffecten, verpakkingen is zo goedkoop te testen. Bezoek de website van Focom

BriteN

In 2016 is het onderzoeksproject BriteN gestart. Samen met het Donders instituut ontwikkelt Green Dino een simulatie game voor het toetsen en trainen van de ontwikkeling van ruimtelijke oriƫntatie bij kinderen. Het doel is de functionaliteit van nutritionele ingrediƫnten m.b.t. cognitieve en metabole ontwikkeling te kunnen volgen.

Donro

Een systeem waarbij we het directe effect van nudges op individuele consumenten kunnen meten en waarbij ook nog veranderingen in voedselkeuzegedrag vastgesteld kunnen worden, kan retailers en cateraars veel tijd en geld besparen. Voor valide voorspellingen is het belangrijk om in een zo realistisch mogelijke omgeving te testen. Bezoek de website van Donro

Advice

De mentale werklast van chauffeurs wordt gekwantificeerd bij verschillende verkeerssituaties en bij verschillende soorten bestuurders als voorzichtige ouderen, risiconemende jongeren, etc. Deze gegevens vormen de input voor de toekomstige supportsystemen. Lees hier meer over...

DriveLab

Deze tool helpt onderzoekers het rijgedrag en de invloed van rij- ondersteunende systemen (ADAS) op gedrag en uitvoering te begrijpen. Ook het evalueren van mens machine interactie ontwerpen is mogelijk. De setup bestaat uit een simulator van Green Dino aangevuld met high end componenten zoals een eye tracker.

DriveLab is ontwikkeld met Noldus, Smart Eye, Delft University en HAN University of Applied Sciences.