CREATIES

Omgevingssimulatie

De virtuele omgeving wordt gemaakt op basis van lucht,- en digitale foto’s, topografische kaarten en CAD bestanden. De omgeving kan variëren van eenvoudig tot complex. Dit is afhankelijk van de doelstelling voor de toepassing. Een eenvoudige omgeving biedt vaak voldoende inzicht in conceptuele ideeën. Een finaal ontwerp zal het beste tot uiting komen in een meer complexe omgeving. Hier kunnen details zeer nauwkeurig worden weergegeven.

Vanaf 1994 ontwikkelen we samen met overheden of ingenieursbureaus processimulaties. Een interactieve visualisatietechniek die gebruik maakt van een 3 dimensionaal model , waar in je je kunt bewegen. Het bewegen is mogelijk op een zelf in te stellen hoogte. De visualisaties geven een beeld van een reeds bestaande omgeving of een totaal nieuw te ontwikkelen omgeving. Ook een combinatie van beiden is mogelijk. De gebruikers kunnen door eenvoudige handelingen uit te voeren (drag en dropprincipe) direct de virtuele omgeving veranderen. Zo kunnen gebruikers nieuwe ideeën toevoegen of bepaalde elementen weglaten. Tegenwoordig worden deze omgevingen Virtual Realities genoemd.

Bike Scout Heijmans

Nieuwe ideeën om de verkeersveiligheid te vergroten. Er zijn aanpassingen in de infrastructuur aangebracht die auto's wijzen op de aanwezigheid van fietsers. In een autorijsimulator is getest en getoond op een Parijse beurs hoe deze vinding in de realiteit werkt. Recent is deze vinding in de gemeente Veenendaal geplaatst.

Apeldoorn Zutphensestraat

Deze simulatie (2006) toont de verkeersstromen nadat er infrastructurele aanpassingen zijn verricht.