OVER ONS

Wat doen we

Green Dino ontwikkelt rijsimulatoren voor verschillende typen voertuigen zoals scooter, auto, truck, bus en alarmvoertuigen. Alle simulatoren maken gebruik van simulatie software die door Green Dino zelf is ontwikkeld. Kenmerkend voor onze rijsimulators zijn de automatische instructie en beoordeling op basis van rij procedures. Het online leerlingvolgsysteem geeft direct inzicht in de relatieve leersnelheid en de rijstijl van de cursist. De leermethodiek van Green Dino is gevalideerd en bevordert de slaagkans en verlaagt de ongevalsbetrokkenheid van leerlingen. Gebruiksgemak staat centraal bij de ontwikkeling van hard-en software.

Green Dino ontwikkelt in opdracht virtual labs. Virtual labs worden gemaakt met 3D simulatie technologie en automatische registratie technieken. Virtual labs geven inzicht in een 3D ruimte, een 3D object of een proces dat plaats vindt in een 3D ruimte. Voorbeelden zijn verkeerssimulaties, 3D simulaties van gebouwen en landschappen en winkelsimulaties. Online virtual labs zijn geschikt om usability tests te doen met grote aantallen personen tegen lage kosten.

Green Dino ontwikkelt in opdracht Virtual Reality producten zoals serious games en attracties.